Curs GDPR - Responsabil protectia datelor cu caracter personal.

Learning& Development Quest va invita la cursul GDPR - GDPR - Responsabil protectia datelor cu caracter personal, organizat de INTRATEST.

Durata cursului: 3 zile (24 ore)


Locatie: Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi, sediul beneficiarului.


Obiectiv: Cursul este creat pentru a oferi participantilor cunostintele, intelegerea si abilitatile necesare pentru a se asigura ca sunt pregatiti pentru Regulamentul General privind Protectia Datelor, care va intra in vigoare la 25 mai 2018.


Grup tinta: persoane desemnate in companii responsabile cu protectia datelor cu caracter personal, persoane care acorda consultanta in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, salariati care prelucreaza date cu caracter personal, persoane fizice care doresc sa isi cunoasca drepturile, etc


Tematica: 1. Prezentarea domeniului. Sediul materiei.

A. Conceptul de date personale B. Operatiuni de prelucrare C. Legitimitatea prelucrarii. D. Consimtamantul E. Calitatea celor care prelucreaza date personale:

1. Definitie. 2. Competente. 3. Responsabilitati.

F. Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal G. Prelucrarea care nu necesita identificare


2. Drepturile persoanei vizate

a. Dreptul la informare b. Dreptul de acces c. Dreptul la rectificare d. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") e. Dreptul la restrictionarea prelucrarii f. Dreptul la portabilitatea datelor g. Dreptul la opozitie h. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri,

3. Responsabilitatea operatorului si ale imputernicitului acestuia pentru legalitatea prelucrarilor de date, evidentierea si dovedirea acestora.

a) Numirea unui responsabil cu protectia datelor cu caracter personal b) Asigurarea protectiei datelor începand cu momentul conceperii si in mod implicit c) Persoana imputernicita de operator. In cazul in care prelucrarea urmeaza sa fie realizata in numele unui operator, operatorul recurge doar la persoane imputernicite care ofera garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea sa respecte cerintele prevazute in prezentul regulament si sa asigure protectia drepturilor persoanei vizate. d) Desfasurarea activitatii de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator e) Evidentele activitatilor de prelucrare si dovedirea acestora f) Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii g) Asigurarea securitatea prelucrarii h) Notificarea autoritatii de supraveghere in cazul incalcarii securitatii datelor cu caracter personal i) Informarea persoanei vizate cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal j) Evaluarea impactului asupra protectiei datelor k) Consultarea prealabila l) Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale.


Mentiuni speciale: Din 25 mai 2018, va intra in vigoare Regulamentul general privind datele personale (GDPR), legislatie europeana care obliga toate companiile care prelucreaza date cu caracter personal sa se conformeze la noile reguli mult mai stricte. Printre noile reglementari se regasesc: dreptul de stergere, privacy by design, dreptul la portabilitatea datelor, obligativitatea realizarii unui registru general al operatiunilor de prelucrare etc. De asemenea, ca urmare a intrarii in vigoare a GDPR-ului, va puteti astepta sa primiti cereri specifice de la clienti, parteneri, angajati sau simpli utilizatori ai serviciilor dvs.


Forme de evaluare: testare finala cu diploma/certificat de participare INTRATEST .


Lector: Georgeta Basarabescu - presedinte al Autorităatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din Romania, autor a numeroase publicatii si prelegeri, adjunct al Avocatului Poporului.


Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie la info@ldquest.com, office@intratest.ro.

#GDPR #Regulamentulgeneralprivinddatelepersonale #cursGDPR #trainingGDPR #Responsabilcuprotectiadatelorcucaracterperso #cursResponsabilcuprotectiadatelorcucaracter #trainingResponsabilcuprotectiadatelorcucarac #protectiadatelor #cursprotectiadatelor #learningDevelopmentquest