Learning & Development Quest cauta pentru unul din partenerii sai Operator control facturi

Learning & Development Quest cauta pentru unul din partenerii sai Operator control facturi

Menţinerea relaţiilor cu departamentul Achiziţii, cu furnizorii de marfă şi cu magazinele, astfel încât să existe cât

mai puţine neconcordanţe între facturile emise de furnizori şi datele din sistem

- Scanarea şi înregistrarea facturilor de furnizare marfă în sistem

- Analiza şi clarificarea diferenţelor de preţ şi de cantitate aferente facturilor de marfă

- Rezolvarea somaţiilor de plată de la furnizorii români şi străini

- Ţinerea la zi a evidenţei furnizorilor

- Obţinerea confirmărilor de solduri de la furnizori

- Întocmirea ordinelor de compensare, precum şi diferite situaţii sau rapoarte solicitate de furnizori

Cerinte:

- Cunoştinţe de limba engleză (obligatoriu)

- Studii superioare sau formare economică

- Abilităţi de comunicare, limbaj expresiv şi coerent

- Capacitate de analiză şi organizare

- Spirit de echipă

#oportunitate #oportunitatedecariera #jobbineplatit #operatorfacturi #operatorcontrolfacturi