INTRATEST si Learning & Development Quest organizareaza in perioada urmatoare peste 25 de progra

INTRATEST si Learning & Development Quest organizareaza in perioada urmatoare peste 25 de programe de calificare!

INTRATEST si Learning & Development Quest organizareaza in perioada urmatoare peste 25 de programe de calificare (Autoritatea Nationala pentru Calificari, Ministerul Muncii).


Cursurile se vor desfasura in Bucuresti cat si in centrele regionale din Cluj Napoca, Iasi, Timisoara, Brasov.


Programele sunt:

•Expert Achizitii Publice

•Formator

•Manager

•Manager Proiect

•Competente Antreprenoriale

•Expert accesare fonduri structurale

•Evaluator Proiecte

•Expert prevenire si combatere a coruptiei

•Responsabil de mediu

•Inspector Resurse Umane

•Specialist managmentul deseurilor

•Inspector SSM

•Coordonator SSM

•Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

•Servant Pompier

•Operator calculator electronic si retele

•Prim ajutor

•Operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator

•Audit intern

•Control intern

•Agent Securiatate

•Lucrator Comercial

•Lacatus Constructii Metalice si Navale

•Vopsitor Industrial



Pe langa cele 25 de programe organizam in sistem corporate peste 100 de programe care pot fi personalizate integral. Acestea sunt sustinute de echipa noastra formata din peste 50 de traineri la nivel national.


Intratest este o companie de training si consultanta, cu o experienta de peste 10 ani pe piata din Romania. Aceasta este certificata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari si de catre IQ Net ISO 9001 si ISO 14001.


Learning & Development Quest este o retea in continua crestere, formata din consultanti si companii din aria dezvoltarii resurselor umane.


Daca doresti sa afli cum poti imbunatati activitatea angajatilor tai, iti stam la dispozitie pentru mai multe informatii.

https://www.ldquest.com/contact

#intratest #ExpertAchizitiiPublice #Formator #ManagerProiect #CompetenteAntreprenoriale #Expertaccesarefonduristructurale #EvaluatorProiecte #Expertpreveniresicombatereacoruptiei #Responsabildemediu #InspectorResurseUmane #Specialistmanagmentuldeseurilor #InspectorSSM #CoordonatorSSM #Cadrutehniccuatributiiindomeniulpreveniriis #ServantPompier #Primajutor #Auditintern #Controlintern #AgentSecuriatate #LucratorComercial #LacatusConstructiiMetalicesiNavale #VopsitorIndustrial #cursuricalificare #cursuricertificate #cursuriautorizate #ANC #MinisterulMuncii